Zdravotní a sociální pracovníci jsou už rok pod obrovským tlakem. Každodenní pracovní stereotyp je složitější než kdy dřív. „Přijdu do paneláku, kde bydlí náš klient. Na veřejné chodbě se musím převléct do overalu, nasadím si další pomůcky a vstupuji do bytu. Po výkonu se na stejné chodbě zase svléknu, všichni mě u toho vidí. Oblek vyhodím a jedu dál,“ popsala svůj pracovní den jedna z pečovatelek pardubické charity.

Strach o klienty, sebe i své blízké svírá pracovníky každý den. Péči o pacienty navíc často komplikuje vlastní nemoc. Více než třetina pardubických sester, pečovatelek a sociálních pracovníků si nemocí covid-19 už prošla. Většina sester navíc ale stále čeká na první dávku vakcíny. „Naslibovali nám očkování. Zdravotní sestry jsou už čtyři měsíce v centrálním registru a ještě na ně nedošlo,“ zlobila se Marie Hubálková. Druhým dechem pak dodala, že počet prozatím naočkovaných pracovníků by napočítala na prstech jedné ruky.

Pracovat se strachem není jednoduché

„Naši pracovníci denně riskují své životy a zdraví,“ popsala Hubálková. Pečovatelky a zdravotní sestry z pardubické charity jsou v každodenním kontaktu s nakaženými. O tom svědčí také počet spotřebovaných overalů. Ze služeb neustále vypadávají zaměstnanci, kteří kvůli nákaze nemohou nastoupit do práce, kde se mají starat o druhé. „Můžu se jen modlit, aby neonemocněl další pracovník,“ řekla Hubálková. Práce v ochranných pomůckách navíc významně ztěžuje pracovní úkony. „Jedna naše pracovnice onemocněla koronavirem už v říjnu, dodnes jí zdraví neumožňuje, aby se vrátila do pracovního procesu,“ popsala ředitelka pardubické charity.

Ve zdravých časech má pardubická charita velké dobrovolnické centrum. I to je v současnosti problém. Stávající dobrovolníci mají často strach z nákazy i ztížených podmínek a noví dobrovolní pracovníci se nehlásí. S nedostatkem personálu je taková situace dlouhodobě neudržitelná.

Oblastní charita v Pardubicích

Oblastní charita v Pardubicích poskytuje pomoc až dvou tisícům pacientů. Kromě zdravotní péče nabízí své služby také maminkám samoživitelkám například formou potravinové pomoci. Shromažďuje dále oblečení pro dospělé i děti v nouzi formou charitativních kontejnerů. Provozuje také tři rodinná centra centra a pomocnou ruku nabízí také pěstounům.