1. Silnice I/37

Částečná uzavírka v Mikulovicích ve směru na Chrudim z důvodu stavebních prací. Provoz je veden vždy volnou částí vozovky. Do 31. 12. 2007

2. Silnice I/35

Částečná uzavírka vHolicích zdůvodu výstavby obchvatu města. Provoz je veden vždy volnou částí vozovky. Do 31.12. 2007

3. Silnice I/37

Částečná uzavírka v Opatovicích nad Labem u elektrárny. Provoz je veden volnou částí vozovky. Do 20. 12. 2007

4. Silnice I/34

Částečná uzavírka od osady Františky po obec Borová z důvodu opravy povrchu vozovky. Provoz je veden vždy volnou částí komunikace. Do 14. 12. 2007