O zisku tohoto ocenění rozhodla odborná porota, která byla složená z členů Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Svazu měst a obcí ČR, Českého svazu stavebních inženýrů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Cenu přebíral tým autorů územní studie v čele s paní inženýrkou Janou Kohlovou.

Pardubice hledají zpracovatele projektu na revitalizaci Červeňáku. Dokumentaci, včetně stavebního povolení, chce mít město hotovou během příštího roku tak, aby mohlo v roce 2024 začít se samotnou revitalizací.
Město chce otevřít Červeňák. Stav mostu v bývalém vojenském prostoru ověří lezci

„Porotci v předložené územní studii ocenili zejména mimořádně zdařilé krajinářsko-architektonické řešení lokality. Zároveň kvitovali snahy projektu o propojení ochrany přírody a požadavku na přiměřenou formu rekreace. Díky tomu dojde k rozdělení lokality na dvě části – přírodní a rekreační. Obě tyto části budou doplněny o přípustnou či podmíněně přípustnou formu využití území při respektování limitů v území. Všechny tyto aspekty tedy vedly k zisku zvláštního ocenění,“ uvedlo město Pardubice na svém webu.

„Mám velkou radost, že územní studie k Červeňáku porotu zaujala natolik, že se jí rozhodla udělit zvláštní ocenění. Je to odměna za skvělou práci, kterou tým v čele s projektantkou Kohlovou odvedl. Lokalita Červeňák je v Pardubicích ojedinělá,“ komentoval zisk ceny náměstek primátora René Živný, který byl na slavnostním vyhlášení také přítomen a do jehož gesce spadá územní plánování, urbanismus a architektura.