„Komise ale mohla vyhovět jen osmačtyřicet z nich. Rozdělila mezi ně více než 4,6 miliony korun,“ informovala náš Deník tisková mluvčí Pardubického kraje Kateřina Nohavová.

„Územní plán je alfa-omega rozvoje obce. Jeho pořízení je však náročné nejen technicky, ale i finančně. Proto se snažíme obcím alespoň trochu pomoci,“ řekl vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek, který zodpovídá mimo jiné za regionální a investiční politiku.

„Rozhodli jsme se podporovat především menší obce s menšími rozpočtovými možnostmi a také ty, které dosud územně plánovací dokumentaci nemají. Podpořené žádosti, respektive záměry zpracování územního plánu, pak musí být v souladu s územním plánem kraje. Zároveň musí chránit přírodní a kulturní hodnoty,“ dodal Línek.