Antibiotika jsou nenahraditelnou součástí léčby bakteriálních infekcí. Nevhodným používáním se však mohou stát hrozbou, neboť může vzniknout odolnost bakterií vůči nim a léčba ztrácí na svém účinku. Tím mohou vzniknout komplikace, které končí i úmrtím nemocného.

Právě na tuto skutečnost upozorňuje Evropský antibiotický den, k němuž se v pátek připojí také Antibiotické středisko Pardubické nemocnice.

„Výsledky studií ukazují, že v celé Evropě roste počet pacientů infikovaných rezistentními bakteriemi. Antibiotická odolnost tak významně ohrožuje veřejné zdraví," upozornila Eva Zálabská, primářka oddělení klinické mikrobiologie Pardubické nemocnice. „Proto je nesmírně důležité používat antibiotika uvážlivě. Z tohoto důvodu je osvětová kampaň zcela na místě. Je potřeba zvýšit informovanost populace," dodala.

NIŽŠÍ SPOTŘEBU MÁ SKANDINÁVIE

Antibiotika jsou léčivé přípravky, které umí zabíjet bakterie nebo zabraňují jejich růstu. Pokud jsou užívány v neopodstatněných případech nebo nesprávným způsobem, může vzniknout odolnost bakterií na antibiotika.

„Běžně užívaná antibiotika pak již neúčinkují a lékař musí vybrat jiná. Tím se může opozdit léčba a mohou vzniknout komplikace, které mohou končit i úmrtím nemocného. Zdravotní péče je pochopitelně v takovém případě náročnější a výrazně se zvýší i finanční náklady," uvedla primářka Zálabská.

Zastavit vývoj rezistentních bakterií může pouze uvážlivé používání antibiotik. Tím je možné zachovat jejich účinnost i nadále.

„Je důležité vědět, kdy je vhodné antibiotika užívat a jak je užívat zodpovědně," připomněla primářka oddělení klinické mikrobiologie.

„Některé státy již před několika lety zahájily národní informační kampaně zaměřené na veřejnost. Výsledkem bylo snížení spotřeby antibiotik a pokles rezistence. Obecně lze říci, že nižší úroveň rezistence mají země s nižší spotřebou antibiotik. Jedná se například o Skandinávii nebo Nizozemí. Opačná situace je v jižní Evropě. Prostě veřejnost je nutné neustále informovat a vzdělávat v této problematice," uzavřela primářka.

O RIZICÍCH TEĎ INFORMUJÍ LÉKÁRNY

Evropský antibiotický den, který připadá na 18. listopad, je součástí Světového antibiotického týdne. Veřejnost má možnost informovat se po celý tento týden o rizicích spojených s užíváním antibiotik v jakékoliv lékárně v České republice. „Informace každému zájemci podají i pracovníci lékárny pro veřejnost Pardubické nemocnice," uvedl Dušan Korel z oddělení komunikace Pardubické nemocnice.