„Nepodceňujeme ani neopomíjíme duchovní důležitý aspekt života našich klientů. Proto také do našeho centra pravidelně dochází duchovní představitelé. Chceme, aby kaple sloužila nejenom pro pravidelné liturgie, ale také jako místo pro setkávání lidí,“ uvedla ředitelka Alzheimercentra Eva Kunátová Holečková s tím, že zájem seniorů o účast na bohoslužbách roste. „Již 10 klientů je připraveno na boží přijímání“ doplnila ředitelka.