Pilotní projekt integrace cyklistické dopravy do městského provozu začne v Pardubicích. V nejbližší době budou v Bělehradské ulici v Polabinách, od křižovatky s ulicí Mladých (proti prodejně Lidl) po kruhovou křižovatkou s ulicí Kpt. Bartoše (u Kauflandu) na vozovce vyhrazeny jízdní pruhy pro cyklisty. Ti budou moci v tomto úseku sami zvolit, zda pojedou po cyklostezce, nebo ve vyhrazeném pruhu.

„Cílem je umožnit cyklistům, aby si, s ohledem na rychlost jízdy, sami vybrali, kudy pojedou. Zda po bezpečnější cyklostezce, nebo po silnici kde mohou jet rychleji,“ řekl vedoucí odboru dopravy pardubického magistrátu Vladimír Bakajsa.

Vyhrazené pruhy pro cyklisty budou široké 1,5 metru, křižovatkové úseky budou červeně podbarvené. Po celé délce pruhů budou v červeném poli vyznačeny symboly kola. Jednotlivé úseky mezi křižovatkami budou označeny také svislým dopravním značením, znázorňujícím nové uspořádání jízdních pruhů. „Na jízdních pruzích pro cyklisty není povoleno odstavovat vozidla, tento prostor je třeba zachovat volný,“ uvedl vedoucí odboru dopravy.

Nové dopravní uspořádání si vyžádá více pozornosti a ohleduplnosti všech účastníků silničního provozu. Před křižovatkou Mladých, ze směru od Hradecké ulice, bude navíc cyklistům pro jízdu přímým směrem povoleno zařazení do jízdního pruhu, sloužícího ostatním vozidlům k odbočení vpravo do ulice Mladých.

„Důvodem je zabezpečení rychlejšího a snadnějšího průjezdu cyklistů touto křižovatkou s následným zařazením do vyhrazeného jízdního pruhu, který za křižovatkou začíná. I toto řešení bude přehledně znázorněno svislým i vodorovným dopravním značením,“ dodal Vladimír Bakajsa.

V Pardubicích je tento způsob začlenění cyklistů do městského provozu zkoušen poprvé. Podle vedoucího odboru dopravy je pilotním projektem i v celé České republice. Pokud se projekt osvědčí, měly by se jízdní pruhy pro cyklisty objevit v dalších částech města, kde to dovoluje šířka ulic, podobně jako bude přibývat jednosměrných ulic, v nichž se mohou cyklisté pohybovat v obou směrech.

Nataša Hradní, oddělení vnějších vztahů, Magistrát města Pardubic