Uzavřená tuba obsahuje článek o historii a úpravách radnice, který vyšel v místním Zpravodaji, dále pak informace o počtu obyvatel a složení městského zastupitelstva a rady, novinové ústřižky o první přímé volbě prezidenta České republiky, USB flash disk s novým územním plánem města, který byl schválen zastupitelstvem na konci ledna roku 2013 a platné kovové mince se stokorunovou bankovkou. Vzhledem k tomu, že je radnice kulturní památkou, uskutečňuje se projekt rekonstrukce za účasti památkářů. Ti rozhodli o novém vzhledu budovy, který se přiblíží tomu z roku 1920. A tak bude mít radnice v Bohdanči zase červenou střechu.

Markéta Markovicsová