Kanalizace již řadu měsíců doslova hýbe lázeňským městečkem. Vše ale nasvědčuje tomu, že stejná situace bude trvat i nadále. Lázně Bohdaneč totiž v minulých dnech zahájily realizaci stavby Jihovýchodní kanalizace. Peněžní dotaci totiž město získalo v rámci Operačního programu životní prostředí 2007 – 2013.

Stavba kanalizace v části Bohdanče

Podle informací Deníku zahrnuje celý projekt dostavbu jednotné a splaškové kanalizace v jihovýchodní části města. „Výstavbou kanalizace v délce 1,47 kilometrů bude vytvořen předpoklad pro připojení 205 ekvivalentních obyvatel. Realizací tohoto projektu bude možné odstranit různá znečištění,“ řekla Pardubickému deníku starostka Lázní Bohdanče Iveta Šimková.

Podle první dámy lázeňského městečka jsou odpadní vody jedním z hlavních zdrojů znečištění povrchových a podzemních vod a jejich čištění je tedy důležité nejen pro jejich ochranu. „Čištění je zároveň důležitým krokem k naplnění zákonné povinnosti odkanalizovat aglomerace v České republice do konce roku 2010,“ upřesnila Šimková a dodala, že vítězem veřejné zakázky na zhotovitele stavby se stala společnost z Moravské Třebové. „Stavba v hodnotě 13,5 milionu korun by měla být dokončena posledního února příštího roku,“ potvrdila našemu Deníku starostka Bohdanče.

Podle schváleného rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování má lázeňské městečko obdržet od Státního fondu životního prostředí pět procent z celkových výdajů.

Dalších pětaosmdesát procent by pak město mělo dostat z Fondu Soudržnosti. „Projekt přispěje k rozšíření a zkvalitnění systémů sloužících k odvádění a čištění odpadních vod, čímž dojde ke snížení znečištění a eutrofizaci povrchových vod, tzn. obohacování vod o živiny, zejména dusík a fosfor,“ vysvětlila Šimková.