K práci obec přizvala silné dobrovolníky 
z řad občanů, kteří si nově vysazené habry a duby mohli dokonce pomyslně adoptovat a stát se tak jejich patrony.
Výsadba 24 habrů obecných a dubů letních olemovala místní fotbalové hřiště.

Při vzniku aleje, jež má zpříjemnit sportování a fandění na místním fotbalovém hřišti, pomáhali bukovští občané včetně několika dětí. „Chtěli jsme doplnit prostor vhodnou zelení a zajistit stín pro hráče i návštěvníky fotbalového areálu. Jsme rádi, že se připojili i naši občané a členové bukovského fotbalového klubu, kteří vlastními silami pomohli vysadit a dokonce si také pomyslně adoptovat více než dvě desítky vzrostlých stromů. Ty je už v následující sportovní sezóně budou chránit před nepříznivými podmínkami a vlivy z okolí," uvedla Pavla Friedrichová, starostka Bukovky.

Projekt, který si celkově vyžádal 86 tisíc korun, podpořila 73tisícovým příspěvkem Nadace ČEZ.