Začalo to jako historka ze seriálu Okresní přebor a skončilo pádem „vlády".

Starostka obce Lucie Panchártková a čtyři zastupitelé rezignovali. Pod tlakem okolností a po poradě s právníkem krajského úřadu pak podal rezignaci i poslední zbylý zastupitel Luděk Pilný. Černá u Bohdanče tak zůstala chvíli před krajskými volbami zcela ochromena.

O poměrech v Černé se začalo více mluvit na veřejnosti již v lednu 2015, kdy policie na žádost rodiny začala hledat Miloslava Zitu. Ten se údajně beze stopy ztratil cestou do práce. Ve skutečnosti tak ale vyvrcholil problém s obecním rozpočtem Černé u Bohdanče. Zita měl totiž z obecní pokladny zpronevěřit peníze. Pokladníka si „našla" sama starostka za několik dní u Tesca v Hradci Králové. Muž měl poté odcizené peníze vrátit a věc tím byla zdánlivě vyřešena. Atmosféra v obci ale od té doby jen dál „houstla". Rozepře mezi vedením obce a občany ze spolku Za lepší Černou, který kritizoval hospodaření a způsob řízení vesnice, vyvrcholily právě zářijovým odchodem starostky a zastupitelů.

„Ke svému rozhodnutí jsem dospěla po neustálém napadání, osočování, urážení a vyhrožování, jak mé osobě, tak ostatním členům zastupitelstva občany ze spolku Za lepší Černou. Atmosféra v obci je špatná, nepřátelská, nelze v ní smysluplně pracovat," řekla pro Pardubický deník Lucie Panchártková. Žádných prohřešků při správě obecního majetku si není vědoma.

„Vždy jsem se snažila pro občany dělat maximum," poznamenala žena, která už pracovala jako starostka i předchozí dvě volební období.

Bývalý zastupitel Luděk Pilný, který je členem spolku Za lepší Černou, uvedl, že když po volbách 
v roce 2014 vstoupil do vedení Černé, překvapilo ho 
v první řadě nerespektování zákona o obcích. Pak začal odhalovat další nedostatky. Vše má prý zdokumentované. „Nikdy jsem nebyl k nikomu hrubý, jen jsem slušně upozorňoval na to, co vedení obce dělá špatně," uvedl Luděk Pilný.

Spolek Za lepší Černou 
ve svém veřejném prohlášení dále napsal: „Bývalá starostka a odstupující zastupitelé odcházejí proto, že už nedokážou řešit těžké problémy, do kterých obec dostali svou špatnou činností v zastupitelstvu. Je velkou škodou pro naši obec, že nenašli sílu odstoupit krátce po volbách, kdy bylo odhaleno mnohaleté pochybení při hospodaření, rozkrádání obecních financí a podobně."

Na to Lucie Panchártková reagovala, že problém s odcizenými penězi byl vyřešen tím, že viník způsobenou škodu uhradil. Bývalá starostka již v dalších volbách kandidovat nebude. „Je to pro mě uzavřená záležitost. Zdraví mám opravdu jen jedno," dodala.
Spolek Za lepší Černou se své zodpovědnosti nezříká. V předčasných volbách míní jeho členové kandidovat.
Nejbližší termín pro konání předčasných voleb je však údajně až v únoru příštího roku.

Problémem jsou však jiné volby, a to ty krajské, které se konají 7. a 8. října. Kdo je v bezvládí zajistí? „Jelikož 
v obci nyní není starosta ani jeho zvolený zástupce a obecní úřad nemá žádné zaměstnance, kteří by plnění volebních úkonů zajistili, rozhodl krajský úřad o přenesení působnosti na úseku voleb na Městský úřad Lázně Bohdaneč," uvedl ředitel krajského úřadu Jaroslav Folprecht.

Do předčasných, pravděpodobně tedy únorových voleb by pak měl Černou u Bohdanče spravovat správce jmenovaný ministerstvem vnitra.