V programu je zahrnuta prezentace dravců, praktické ukázky výcviku a lovu, výklady o historii sokolnictví, prohlídky zámku a unikátní kaple svatého Romedia. Kdo bude mít chuť, může se na nádvoří zámku též občerstvit.
Vstupné činící 70 korun a snížené 50 korun zahrnuje program na nádvoří, včetně prohlídky kaple a zámku.

,,Vstupné jen na program na nádvoří je 40 korun za osobu a děti do pěti let mají návštěvu zdarma," upozorňuje kastelán choltického zámku Lukáš Rychtecký.

Hana Rubišarová