Na otázky odpovídá starosta Dašic Petr Zikmund a místostarosta Jan Foldyna.

Na jaký projekt, který se realizoval v posledním volebním období, jste nejvíce pyšný?
Těžko se dá vypíchnout jeden projekt. Máme radost ze všeho, co se povedlo. Občané často více pociťovali změnu k lepšímu třeba u dopravní obslužnosti zejména o víkendech než z větších projektů, které jsou vidět. Učili jsme se a postupně naučili využívat evropské, státní i krajské dotace tak, že se dnes na nás obracejí s žádostí o radu okolní samosprávy. Poutavějšími a navštěvovanějšími se staly tradiční akce města: vítání Mikuláše, posvícení, vánoční koncerty, novoroční ohňostroj, čarodějnice, dětské dny i další.

S využitím dotačních prostředků byl městem Dašice zrekonstruován kulturní dům, zateplila se budova Základní a budova Mateřské školy, byl postaven vodovodní řád a jeho rozvod v místní části Prachovice, byl vybudován veřejný bezdrátový rozhlas a rozveden do všech částí města, postupně se rekonstruuje budova radnice, bylo zakoupeno zásahové vozidlo pro jednotku dobrovolných hasičů, uskutečnila se první etapa revitalizace městského parku. V současné době se staví bezbariérový chodník od vjezdu do Dašic od obce Lány u Dašic až po náměstí.

Výhradně z prostředků města byl vybudován sběrný dvůr včetně veškerého vybavení, postaven nový most přes řeku Loučnou, zbudována autobusová zastávka v místní části Pod Dubem, zpracován a v roce 2013 schválen nový územní plán města, zakoupen dům na náměstí (bývalá služebna Policie ČR) a pozemek pro možnou budoucí výstavbu rodinných domů a mnoho dalších investičních akcí. Do konce měsíce října by měla být dokončena kompletní vnitřní rekonstrukce zakoupeného bytového domu na náměstí a přestavba jeho přízemí na novou městskou knihovnu.

Co se naopak příliš nepovedlo, nebo prostě nestihlo?
Jsou ale i věci, které se nám nedařily podle plánu realizovat a nakonec trvaly déle, než by bylo záhodno. Prvním příkladem by mohl být sběrný dvůr, na který jsme nakonec dotace nezískali a z vlastních prostředků města se jeho výstavba, vybavení a zprovoznění značně protáhly.

Stejně jako občané Dašic jsme nebyli a nejsme spokojeni s dopravní situací. Situace se dále může zhoršovat po výstavbě rychlostní komunikace R35. V návaznosti na schválený územní plán Dašic, ve kterém je zahrnut také obchvat Dašic, se nám podařilo při jednání na kraji zařadit tuto stavbu jako přivaděč k mimoúrovňové křižovatce Dašice na R35.

Tímto tento obchvat dostal určité zvýhodnění v dopravních investicích Pardubického kraje a je reálná šance na jeho vybudování při výstavbě R35. Bude ovšem velmi záležet na novém vedení města, jak se dokáže v této záležitosti prosadit v dalších jednáních.