V Holicích přebudují expozici o Holubovi
Holice – Pardubický deník přichází s projektem Starosti (nových) starostů, který má za cíl čtenářům představit nové vedení v jednotlivých městech či obcích pardubického okresu.

Holice
Jméno: Ladislav Effenberk
Datum a místo narození: 21. 10. 1955, Pardubice
Rodinný stav: rozvedený
Původní povolání: středoškolský učitel
Politická strana: ČSSD

Po starostce Ivě Vinařové z Dolní Rovně odpovídal na otázky Deníku staronový starosta Holic Ladislav Effenberk z ČSSD.
Effenberk funkci starosty přebírá po Pavlu Hladíkovi z ODS. V čele města bude stát po čtyřleté přestávce.

Jaké budou vaše první kroky ve funkci starosty?
Prvním úkolem bude řízení ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Holic po volbě starosty s úspěšným zvolením všech nových orgánů samosprávy města a stanovením termínu konání prvního zasedání rady města, pravděpodobně v pondělí 15. listopadu 2010. Dnes ráno svolám poradu vedoucích odborů Městského úřadu (MÚ) Holice, kde se domluvíme na programu jednání Rady města Holic. Ve středu po ránu pak proběhne krátká schůzka všech pracovníků MÚ, kde si stanovíme úkoly na nejbližší období.

Jaké projekty budete připravovat jako první?
Mezi první připravované projekty bude nejspíše patřit projekt výstavby centra umělecké výchovy, jehož součástí je i budova základní umělecké školy.

Ve kterých projektech budete pokračovat z předchozího volebního období?
Z předchozího období zahájíme realizaci projektu rekonstrukce Památníku doktora Emila Holuba v Holicích, kde jsme získali dotaci z ROP Severovýchod. Jedná se o zásadní přebudování celé expozice, kde by se návštěvník měl ocitnout v Africe, tak jak to prožíval sám africký cestovatel Holub.

Který projekt z uplynulého volebního období se nejvíce povedl?
Nejvýznamnějším projektem byla výstavba obchvatu města Holic. Ač byl investorem stát, město celou akci iniciovalo a pomáhalo aktivně řešit výkupy pozemků. Výsledkem je zásadní zklidnění dopravy v Holicích a náměstí může konečně sloužit občanům Holic a Holicka. Velice potřebným projektem, který vyřešil odkanalizování okrajových častí města Holic a rekonstrukci biologické čističky odpadních vod, byl společný projekt Vodovodů a kanalizací (VAK) Pardubice a našeho města Labe-Loučná. Pro město samotné by byl finančně neproveditelný, ale s pomocí VAKu a evropské dotace se akce podařila. Dalším významným projektem byla jistě výstavba cyklostezky Holice-Ostřetín, kterou realizovaly obě obce prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Holicka.

(dub)