Uhodily mrazy a v Holicích se začalo bruslit. A to hned na třech umělých ledových plochách.

Jedno kluziště vzniklo standardně v areálu městského stadionu u Domu dětí a mládeže, druhé na asfaltové ploše vedle městské sportovní haly, a to třetí pak na křižovatce ulic Mládežnická a Budovatelů.

„Pro tvorbu ledové plochy je třeba, aby několik dní klesla teplota na deset až dvanáct stupňů pod nulu,“ řekl Josef Kozel, ředitel holických technických služeb, které se na přípravě ledových ploch podílely. „Vodu jsme museli brát z vodovodního řadu, a to i v případě kluziště na stadionu, jelikož v rybníku Blažkovec, který stadion zásobuje, voda není,“ vysvětlil Kozel. Na podzim loňského roku byl totiž rybník vypuštěn, aby bylo provedeno odbahnění.

Kluziště vedle sportovní haly vzniklo původně jako pokus. „Nevěděli jsme, jak dopadne tvorba ledu na stadionu. Jelikož je ale v tomto případě podkladem asfaltová plocha, voda nikam nevsakovala a led byl hotov za čtyřiadvacet hodin. Kluziště je určeno především malým dětem a vstup na něj je na vlastní nebezpečí,“ sdělil Josef Kozel.

Potíže na stadionu

Právě vsakování vody je problém plochy na stadionu. Písčitý podklad ztěžuje a prodlužuje tvorbu ledu a v tomto případě skutečně velmi záleží na stupních mrazu. Přesto se podařilo led vytvořit a bruslaři již led křižují. „Led jsme vytvořili ve spolupráci s technickými službami, které připravily plochu a čistí ji, a s dobrovolnými hasiči, kteří nám dodali tři cisterny vody,“ řekl ředitel Domu dětí a mládeže Holice Pavel Hojka. V dopoledních hodinách slouží kluziště školám, odpoledne veřejnosti. „Kluziště je osvětlené a bruslí se do půl sedmé večer. Pak technické služby led zametou a asi tři hodiny se kropí,“ sdělil Hojka.

Další místem pro malé bruslaře je zaledněné hřiště na křižovatce ulic Mládežnická a Budovatelů, které připravili dobrovolní hasiči. Na všechny ledové plochy je vstup na vlastní nebezpečí.

(Lukáš Peška)