Rozsáhlé opravy hřebčína v Kladrubech nad Labem za 300 milionů korun jsou v polovině. Stavebníci o prázdninách předají dva hotové objekty, v dalších rekonstrukcích budou pokračovat až do konce letošního roku.

„Do konce července bude hotové severní křídlo hříbárny Františkov v Selmicích. Do něj bychom mohli přesunout koně z druhého křídla a opravit jej. Koncem srpna nám bude předána stáj Josefov, kam by se po odstavu hříbat mohly přestěhovat klisny," uvedl ředitel hřebčína Jiří Machek.

Oprava fasády

V hlavní stáji v Kladrubech nad Labem se brzy začne betonovat podlaha a poté dělníci namontují boxy. Kostel má už hotovou výmalbu a čeká jej oprava fasády. V zámku restaurátoři konzervují poškozenou původní výmalbu, která se později obnoví.
Práce postupují i na dalších stavbách, jako je například roubenka nebo vodárenská věž. Celkem se opravuje 17 objektů. Zároveň projekt čítá i pět volných prostranství a sousoší. Postupně tak přibývají nálezy, které budou součástí budoucí expozice.

„Zatím nejzajímavějším nálezem bylo terakotové ostění z doby Pernštejnů, které se druhotně použilo jako stavební materiál ve zdivu zámku. Dataci kolem roku 1540 víme poměrně přesně, protože takováto ostění se dochovala v Pardubicích na oknech měšťanských domů," řekla koordinátorka projektu Lenka Dudová.

Kladrubský hřebčín opravuje za evropské dotace jen část svého majetku.

Na další objekty dotace nestačila nebo nešla použít. Proto hřebčín žádá asi o pět milio᠆nů korun z norských fondů na výmalbu tapetových vzorů na zámku a o 60 milionů korun z evropských dotací na další rekonstrukce budov.

Komplikace s tendry

„Rádi bychom ještě opravili historické budovy, které náleží k areálu. Je to stáj Paddock, historické stodoly a obytné domky, které jsou u stájí Františkov a Josefov. Patří do toho i vnější fasáda staré školy a původního obydlí písaře, aby se barevně sjednotil celý areál," vysvětlil Jiří Machek.

Generální opravy hřebčína se daří uskutečnit až po letech. V minulosti byly komplikace se získáním dotací, později s výběrovými řízeními na zhotovitele stavby.
Opravy byly zahájeny letos po dokončení třetího tendru. Stavební práce mají být kvůli dotacím hotové do konce tohoto roku. Koně by se pak měli nejspíše stěhovat do hlavních stájí v centru areálu, až bude tepleji.