Stačí několik vteřin nepozornosti a zápalky či cigarety v rukou dětí mohou způsobit tragédii. Rodiče nebo babičky a dědečkové by měli vědět, s čím si jejich vnučka nebo vnuk hraje.

„Neposedné děti patří mezi rizikové skupiny, a to především během prázdnin, kdy využívají větších možností, jak se vyhnout dozoru dospělých a baví se i nejrůznějšími nebezpečnými aktivitami,“ myslí si mluvčí pardubických hasičů Vendula Horáková. Podle ní se hlavně chlapci snaží před svými kamarády vytáhnout a lezou po skalách nebo do jeskyní a různých štol. Přeceňují své schopnosti v neznámém terénu, a když tyto případy neskončí smrtelným úrazem, mohou mluvit o mimořádném štěstí. „V takovýchto případech záchrana života mnohdy závisí na rychlém zásahu jednotek požární ochrany a dalších složek integrovaného záchranného systému,“ říká Horáková.

Záchranáři dále varují, že v letním období se nesmí opomenout ani nebezpečí, která mohou lidi ohrozit při koupání nebo sjíždění vodních toků. „Pozor na noční koupání, při němž můžete ztratit orientaci, skákání do vody, kde nevíte, jak je hluboká. Problém je často i v tom, že mnozí přeceňují své plavecké schopnosti,“ ví z vlastních zkušenností záchranáři.

V letním období míří lidé často na výlety do přírody. Pamatovat by měli na to, že kouření a rozdělávání ohňů je v lesích zakázáno, zvláště za suchého a teplého počasí. Zákaz platí i v polích, na loukách, a všude tam, kde by mohlo takové počínání skončit požárem. Odhozený nedopalek cigarety je jedním ze spolehlivých iniciátorů vzniku požáru, a to zejména za mimořádně suchého počasí.

To samé platí i o táboráku. „Při zakládání táboráků bychom neměli zapomínat na právní předpisy, které upravují možnosti rozdělávání otevřených ohňů v přírodě. Táboráky je možné zakládat pouze v prostorách vyhrazených tábořišť na zvláště určených místech. V místě, kde jsme tábořili, nikdy neopomeneme před odchodem oheň uhasit a zasypat jej hlínou. Doutnající zbytky totiž mohou způsobit požár. Jedině dodržováním všech pravidel požární prevence a přizpůsobením jednání vnějším podmínkám zabráníte vzniku požáru,“ varují před případnou tragédií hasiči.

Stejně jako v případě otevřeného ohně, i při grilování na zahradě je však potřeba dát pozor na vhodné umístění grilu, aby odletující jiskry nezapálily okolí. Poměrně rozšířeným nešvarem je podle hasičů grilování na balkóně. „V grilu bychom měli použít jen k tomu určené palivo (určitě ne odpady, benzín apod.). Gril musí být stabilní, při jeho převržení totiž hrozí popálení,“ říkají záchranáři.

V letním období také přibývá vážných úrazů na motocyklech, ale i nehod na silnicích. „Většinou mladí a nezkušení řidiči usedají za volant rychlých vozidel a chtějí se předvést před dívkami. Nemají ale dostatek zkušeností a ve velké rychlosti už vozidlo nebo motocykl prostě nezvládnou. Následky jsou pak často tragické,“ konstatuje tisková mluvčí pardubických hasičů Vendula Horáková.