Díky evropským penězům tak byly v krajském městě vybudovány nebo opraveny tři sportovní areály, revitalizovaly se dva parky a finance z Evropské unie pomohly také s přestavbou třídy Míru.

Některé z těchto projektů ovšem provázela řada problémů a tehdejší opozice se obávala, zda se podaří peníze vyčerpat.

„O osud projektů financovaných z IPRM se obávám už více než rok. Projekty totiž nejsou dobře připravené a třeba v loňském roce nebyl dokončen jediný projekt. Z krajských měst v regionu Severovýchod na tom byly Pardubice s čerpáním dotací vždy nejlépe, ale teď už nás Hradec Králové i Liberec předběhly," nešetřil tehdy kritikou opoziční zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Největší problémy měly patrně Tyršovy sady. Projekt architekta Tomáše Jiránka se nelíbil řadě občanských sdružení, jelikož jeho součástí bylo vykácení značného množství stromů. Počet kácených dřevin se nakonec podařil snížit, přesto byla k projektu ještě celá řada dalších námitek.

Další problém nastal, když firma, která vyhrála tendr na opravu parku, odmítla převzít staveniště.

Změna zhotovitele

S výměnou zhotovitelské firmy má zkušenost i Tělovýchovná jednota Sokol Pardubice. Při modernizaci sokolovny byl Sokol nucen rozvázat smlouvu s brněnskou firmou IMOS.

„Důvodem bylo mimo jiné přerušení stavebních prací, ke kterým došlo v rozporu s uzavřenou smlouvou, a prodlení s prováděním díla proti sjednanému harmonogramu. Navíc nedošlo k dohodě na změně smlouvy ohledně víceprací," uvedla jednatelka Sokol Pardubice Pavla Avramová.