V sobotu ve 14 hodin bude na morašické návsi znovu odhalen památník obětem první světové války. Součástí programu je také oficiální představení znaku a vlajky obce.

HROZILO ZŘÍCENÍ A ÚRAZ KOLEMJDOUCÍCH

„Památník obětem první světové války stojí v obci od roku 1932. V loňském roce jsme jej však museli demontovat. Byl v takovém stavu, že hrozilo jeho zřícení a případný úraz osob, které by v tu chvíli byly v jeho dosahu," uvedl starosta obce Jiří Drechsler.
Oprava pomníku byla vyčíslena na částku, která odpovídala téměř celému ročnímu rozpočtu obce. Naštěstí se Morašicím podařilo využít dotačního programu Ministerstva obrany ČR a oprava za přibližně osm set tisíc korun se mohla uskutečnit.

V rámci slavnostního znovuodhalení rekonstruovaného památníku bude také poprvé oficiálně představen znak obce a vlajka obce, které byly Morašicím uděleny letos v červnu. Symboly vychází z historické pečeti obce ze začátku 19. století, jejíž otisky jsou uloženy v Eichlerově topografické sbírce v Národním muzeu v Praze. Na znaku obce si v zeleném štítě vykračuje beránek Boží se zlatou zbrojí a svatozáří přidržující na zlaté, křížem zakončené žerdi stříbrnou korouhev s červeným kalichem.

VYBEROU TEN NEJLEPŠÍ ŠTRŮDL

Odhalením pomníku a představením symbolů obce, ale dnešní program nekončí. „Doprovodný program nabídne prohlídku vojenské historické techniky, bude představen nový vůz jednotky sboru dobrovolných hasičů sousední obce Zdechovice a uskuteční se také vystoupení dětí ze Základní školy Zdechovice. Připravena je soutěž pro všechny amatérské pekaře a cukráře o nejlepší jablečný štrůdl," přiblížila další dnešní program zastupitelka obce Morašice Andrea Faltysová.

V 15.30 hodin se v hostinci Pod Lipami uskuteční ještě přednáška na téma Léčivé účinky včelích produktů včelaře Evžena Báchora.