Jedná se o pět informačních tabulí, jež poukazují na významnost lokality. Ta je ohrožena těžbou, kterou v této oblasti plánují provádět České štěrkopísky. Stezka prochází celým ohroženým územím a informuje jak o vzácné fauně a flóře, kterou zde návštěvníci mohou potkat, tak o rozsahu připravované těžby štěrkopísku.