Radnice ho před časem kvůli výhradám části veřejnosti a odstoupení vybrané stavební firmy pozastavila. Zastupitelé vzali na vědomí úpravu projektové dokumentace a uložili vedení města v projektu pokračovat.

Rozsah kácení

Odpůrci projektu vytýkali zejména velký rozsah kácení stromů a keřů a vysoké náklady. Podle upraveného projektu by mělo být odstraněno asi 100 dřevin, například na severním konci promenády zůstane zachován březový háj.
„Nepovažujeme to za ústupek nebo osobní prohru. Chceme ten projekt optimalizovat tak, aby byl v Pardubicích realizovatelný. Dosáhli jsme limitů, za které už nechceme jít," uvedl projektant Tomáš Jiránek.

Zatím není jisté, kolik bude upravený projekt stát. Hovoří se o 70 milionech, ale záležet bude na vysoutěžené ceně.
„Pevně věřím, že všechny změny budou vnímány jako maximální možná snaha o konsensus," nechal se slyšet náměstek pardubické primátorky František Brendl.

Zástupci občanských sdružení jsou zatím ale spíše zdrženliví. „Projekt ještě šetří Úřad na ochranu hospodářské soutěže, navíc běží i šetření o hladině spodní vody," upozornil Miroslav Seiner z občanského sdružení Chráníme stromy.

Proč ne dříve?

Zastupitelé byli pro pokračování projektu vcelku jednomyslně, někteří ale projevovali nelibost nad způsobem komunikace, který celý projekt provází.

„Jsem rád, že architekt konečně zvolil konstruktivní přístup. Škoda, že to neudělal již dříve, mohli jsme si ušetřit rok času," konstatoval šéf zastupitelského klubu ČSSD Jakub Rychtecký.
Radnice chce nyní podat novou žádost o dotaci Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod a vyhlásit nové výběrové řízení na dodavatele. Regionální rada na podzim na žádost Pardubic prodloužila termíny dokončení projektů z integrovaných plánů rozvoje krajských měst. Do konce příštího roku musí být vyčerpáno 75 procent, do konce roku 2014 pak 99 procent peněz. (čtk)