„Pomoc v ordinaci využilo přes 150 klientů a provedeno zde bylo téměř 600 vyšetření. Například v roce 2017 se počet vyšetření pohyboval kolem 230, za rok 2018 praktický lékař zaznamenal přes 350 vyšetření, nejčastěji spojených s potížemi s krevním tlakem, nachlazením nebo drobnými ranami,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Iveta Koubková.

Ordinace byla zprovozněna v říjnu 2016 v ulici Jana Palacha vedle SKP-Centra Pardubice, jež usiluje o sociální začlenění lidí bez přístřeší. Pacient, který do ordinace přijde, nesmí být pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek a může v centru využít hygienický servis.

Město se rozhodlo prodloužit smlouvu o spolupráci se společností lékaře Radoslava Svobody o minimálně další dva roky a i v následujícím období její provoz podpořit dotací ve výši 200 000 korun, zdravotní úkony přitom hradí zdravotní pojišťovny. Oproti předchozímu dvouletému období došlo k mírným úpravám v ordinačních hodinách.

Místo tří hodin během dvou dnů v týdnu tam bude praktický lékař přítomen šest hodin v jednom dni – ve středu od 7:30 do 13:30 hodin.

„V případě potřeby lékař poskytuje služby i v terénu formou návštěv. Další novinkou je také pořízení nového přístroje na měření a stanovení CRP, který určí přítomnost bakteriální či virové infekce. Ordinace je vybavena tak, aby tam mohla být provedena veškerá základní vyšetření a pacienti nemuseli navštěvovat jiná specializovaná pracoviště,“ řekl náměstek primátora pro sociální politiku Jakub Rychtecký.