Pobočka krajského soudu v Pardubicích, kde se budou od ledna soudit i nejtěžší trestné činy, by neměla mít problémy s personálním obsazením. Soudce na trestní úsek převede z jiných agend, případně si může vypomoci soudci z okresních soudů. Dost bude i soudních přísedících.

Podle mluvčí krajského soudu Kateřiny Podeszwové například klesá počet případů obchodní kriminality.

„Je toho čím dál méně, co krajští soudci řeší, takže předpokládám, že se to bude řešit delegací z jiných úseků nebo z okresního soudu výš," uvedla Kateřina Podeszwová.

V současnosti pracuje v pardubické pobočce krajského soudu 26 soudců a pět stážistů. Podle místopředsedy krajského soudu pro věci trestní Miroslava Veselského by v Pardubicích měly pracovat zpočátku dva, posléze tři senáty.

Vyřešili nedostatek přísedících

V poslední době se podařilo vyřešit i malý počet přísedících na pobočce, kvůli jejichž nedostatku hrozilo dokonce protahování některých soudních řízení. Tato činnost je totiž špatně finančně ohodnocena a někteří přísedící musí dojíždět. Proto hejtmanství obeslalo s žádostí o pomoc starosty obcí.

„Na základě dopisů, které jsme odeslali starostům obcí, se přihlásilo celkem 38 přísedících. Ti tak doplní aktuální stavy, čímž je v Pardubicích zažehnáno riziko jejich nedostatku," konstatoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
V Pardubicích se pro potřeby soudu přestavuje objekt bývalé Střední průmyslové školy chemické.

Dosud pobočka sídlí v nevyhovujících pronajatých prostorách na Sukově třídě, což procesům s pachateli nejvážnějších trestných činů bránilo.