K zapomenutému odkazu rodiny umělců a tiskařů Vokolkových se bude snažit vrátit nová iniciativa. Ta by měla připomenout historický význam jména rodiny a veřejnosti zpřístupnit jejich dílo.

Otec Václav Vokolek a jeho tři synové Vlastimil, Vojmír a Vladimír patřili k české umělecké avantgardě 30. let 20. století. Umělecké rehabilitace se jim však po letech zákazů a zapomnění dostává až v posledních letech. „O Vokolkových 
vycházejí rozsáhlé publikace literárních historiků. V rodných Pardubicích je však zná jen málokdo,“ podotkl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Hlavním nositelem odkazu původně měla být pardubická krajská knihovna. „Nejprve jsme přišli s návrhem spojit jméno této rodiny s naší knihovnou. Pak jsme si ale uvědomili, že celému projektu musí předcházet osvětová kampaň,“ popsal jeden z tvůrců projektu a první náměstek hejtmana Roman Línek.

Na obnově památky rodiny Vokolkových přislíbili svou účast kromě Pardubického kraje také například Památník národního písemnictví, Východočeské muz, Krajská knihovna, Katedra literární kultury Filozofické fakulty Univerzity Pardubice a Klub přátel Pardubicka.

„Kontaktovali jsme také potomky rodiny Vokolkových, Víta a Václava. Chceme se s nimi poradit o doplnění interaktivní expozice rodiny, která bude v jednom z opravených domů na Příhrádku,“ popsal další plány Roman Línek.

Příhrádek by se do budoucna měl stát místem nesoucím odkaz rodiny. Zní tak i doporučení pardubické krajské rady, jež by ráda zařadila rodinu Vokolkovu mezi významné rodáky 
do dokumentu Tvář kraje.

„Domy na Příhrádku, které budou sloužit jako literárně-hudební a komunitní centrum by měly být spolu s expozicí hotové 
v roce 2019,“ dodal první náměstek hejtmana.