Klientům se věnují sociální pracovníci, peer konzultant, psychiatr, psycholog a zdravotní sestry. Nejčastěji pomáhají se zajištěním lékařské péče, s projevy nemoci, s vyřizováním záležitostí na úřadech a s finančním hospodařením.

„Je to služba, která lidem s duševním onemocněním pomáhá žít smysluplný život, udržovat dobrý zdravotní stav a tím se vyhýbat psychiatrickým hospitalizacím,“ uvedla Michaela Venclová, PR manažerka Péče o duševní zdraví. Právě tato organizace CDZ za podpory Ministerstva zdravotnictví založila v Pardubicích a v Hradci Králové. Týmy nových center fungují jako mezičlánek mezi ambulantními službami a hospitalizací v psychiatrických zařízeních.

„Nabízíme intenzivnější péči než ambulance a snažíme se tak předcházet nutnosti hospitalizace či ve spolupráci s psychiatrickými nemocnicemi napomáháme ke zkracování hospitalizací. Zároveň se snažíme o integraci dlouhodobě hospitalizovaných do běžného života,“ říká psychiatr CDZ a ředitel Péče o duševní zdraví MUDr. Petr Hejzlar. Centrum sídlí na Masarykově náměstí 2972, v Hradci Králové ho najdete na Kavčím plácku 121.

O Péči o dušení zdraví
Nezisková organizace Péče o duševní zdraví pomáhá lidem s duševním onemocněním. Poskytuje sociální služby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, organizuje akreditované vzdělávací kurzy, pořádá osvětové a kulturní akce na podporu společenského povědomí o životě lidí s duševním onemocněním. Pobočný spolek Výměník podporuje lidi se zdravotním handicapem v návratu na běžný trh práce a nabízí pracovní uplatnění v chráněné kavárně, dílnách a obchodu.