„V průběhu několika týdnů byly provedeny výchovné probírky v porostech mladších a starších čtyřiceti let, byly odstraněny souše v porostu mezi zástavbou Dubiny a asfaltovou silničkou a byla provedena mýtní těžba mezi zástavbou a silničkou. Zároveň došlo v lokalitě severně od ulice Lesní a Dašická k plánované mýtní těžbě v několika místech," konstatoval Miroslav Janovský z tiskového úseku Magistrátu města Pardubic.

„To je z lesnických prací pro letošní rok vše. V příštím roce bude v předjaří provedeno drcení klestů na vytěžených lokalitách, provedena příprava k výsadbě, a v jarních měsících budou plochy, které byly vytěženy na začátku roku 2013, osázeny. Ostatní vytěžené lokality ve druhé polovině roku budou osázeny na podzim 2014 nebo na podzim 2015," sdělil vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic Miroslav Míča.