V objektu by mohlo vzniknout centrum japonského sportu, které bude sloužit jako zázemí spolku Aikido Pardubice. Radnice už vybrala zpracovatele architektonické studie. „Hlavní část areálu tvoří tělocvična, v níž by se po celý týden pořádaly tréninky spolku. Rekonstrukcí a dostavbou objektů klub navíc získá zázemí pro administrativní úkony. Opravený areál by však nesloužil jen k pořádání pravidelných tréninků, počítá se zde i s konáním odborných seminářů se zahraniční účastí. Lektoři, kteří semináře povedou, se zde budou moci i ubytovat,“ vysvětlila náměstkyně primátora zodpovědná za územní plánování Helena Dvořáčková.

Spolek Aikido se navíc podpisem smlouvy zavázal, že v dopoledních hodinách bude tělocvična k dispozici žákům Základní školy Josefa Ressla, kteří by sem docházeli na hodiny tělesné výchovy.

Vzhledem k velikosti by areál navíc mohla využívat i širší veřejnost a kromě zázemí pro děti a členy klubu se počítá také se zázemím pro rodiče. „Měla by zde vzniknout i čajovna, kterou budou moci využívat všichni ti, kdo se do parku vydají za rekreací,“ dodala náměstkyně Dvořáčková.

Architektonickou studii vytvoří společnost Mixage. „Rada města Pardubic rozhodla zadat zpracování studie společnosti Mixage hned z několika důvodů. Jednak proto, že společnost toto místo velmi dobře zná, jednak proto, že v minulosti už na tento objekt zpracovávala ověřovací studii. Cílem studie, která vyjde na 162 tisíc korun, je ověřit architektonické možnosti rekonstrukce, jejím výstupem zároveň budou i náklady plánované revitalizace. Návrh pak bude městu sloužit jako podklad k posouzení, zda je projekt rekonstrukce po investiční stránce reálný,“ řekla Dvořáčková.