Na rohu třídy Míru a Sladkovského ulice budev úterý umístěn informační stánek, jehož cílem je podpořit „slané děti“. „Jde o děti nemocné cystickou fibrózou. Ty mají výrazně slanější pot, a proto se jim laicky říká slané děti,“ vysvětluje koordinátorka Klubu nemocných cystickou fibrózou Lenka Vakermanová. „Mezi veřejností není zatím tato nevyléčitelná nemoc příliš známá. Naše akce to chce změnit,“ sděluje.

Ve stáncích budou dobrovolníci a spolupracovníci klubu z celé republiky rozdávat informační brožury a poskytovat zájemcům podrobnější informace o cystické fibróze a činnosti klubu.

Zároveň budou moci přispět libovolným finančním obnosem. „Výtěžek bude po〜užit na pořízení moderních zdravotnických přístrojů pro specializovaná pracoviště zabývající se léčbou cystické fibrózy. Ze sbírky přispíváme nemocným na nákup moderních inhalátorů, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťov〜nami. Pro každého, kdo přispěje jakoukoliv částkou, nemocní a jejich přátele či příbuzní originálně ozdobili a naplnili solí lahvičky od inhalačních léků,“ dodává koordinátorka klubu.