Od doby, kdy Montessori třídy v Polabinách vznikly, se počet jejich žáků zvýšil několikanásobně. V prvním roce školu navštěvovalo osmnáct dětí, tento počet se postupně rozrostl na necelou stovku žáků.

Samostatnost

„Děti jsou již od mateřské školy vedené k samostatnosti, svobodnému rozhodování a hlavně k zodpovědnosti za vše, co udělají či neudělají, řeknou nebo neřeknou. Velkou výhodou jsou speciální didaktické pomůcky, na kterých si děti samostatně vyvozují mnoho zákonitostí a postupů,“ popsala zakladatelka Montessori v Pardubicích Marcela Žáková.
Zajímavostí je i výuka od celku k detailu. „To dětem umožňuje vnímat propojenosti a vzájemné provázanosti, a to v globálním měřítku. Jednoduše řečeno: Vše se vším souvisí. Za zmínku také stojí smíšené třídy, které děti učí mnohým sociálním dovednostem. Tato výhoda však nemůže být uplatněna na druhém stupni, neboť slučování tříd zákon neumožňuje,“ řekla Žáková.

V současné době musí pardubické děti po dokončení prvního stupně povinné školní docházky přestoupit, často volí gymnázia nebo školy s rozšířenou výukou jazyků či počítačů.

Dobré výsledky

„Podle zpráv rodičů, ale i samotných dětí nemají žáci s přestupem na druhý stupeň problém. Je to jen jiný systém. Domnívám se, a praxe tak i ukazuje, ze děti do šesté třídy chodí velmi dobře připravené, co se týče vědomostí. Tři z našich absolventů byli oceněni jako nejlepší studenti kraje a jeden dokonce v parlamentu za nejlepší maturitu Matematika plus,“ konstatovala Žáková.

„O tuto inovativní formu vzdělávání je v Pardubicích mezi rodiči enormní zájem. Děti by měly mít možnost vzdělávat se v rámci jednoho systému celých devět let, stejně jako tomu je u waldorfské školy na Dukle, kterou rovněž zřizuje město. Jsem moc rád, že se nám podařilo najít řešení, navíc tím uvolníme kapacitu míst v Polabinách pro klasické třídy,“ řekl náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký.

Stěhování

Nově zřízená škola bude mít zázemí v pavilonu D ZŠ Erno Košťála na Dubině, který měla do konce srpna letošního roku od města pronajatý soukromá firma.

Pokud vše půjde podle plánu, měl by se druhý stupeň otevřít v roce 2020. „Třídy prvního až pátého ročníku ze ZŠ Montessori v Polabinách budou přesunuty na Dubinu. Nová škola bude mít kapacitu 200 až 240 žáků. V prvním roce jejího fungování bude poprvé otevřen i šestý ročník, každý následující rok by se postupně otevíraly další ročníky až po devátou třídu,“ řekl Rychtecký.

45,5 milionu korun

ZŠ Erno Košťála má nově zrekonstruovanou kuchyň a jídelnu s dostatečnou kapacitou, takže bude zajištěno i stravování žáků a personálu školy. „Z pohledu investičních i budoucích provozních nákladů je to jednoznačně nejefektivnější řešení,“ doplnil Rychtecký.

Odhadované náklady v úrovni zpracovávané studie na rekonstrukci Základní školy Montessori v Pardubicích na Dubině jsou přibližně 45,5 milionů korun včetně DPH.