Otevírá se úsek ze zastávky Polabiny, Okrajová do Ohrazenic a pod trolejí se nově bude jezdit i z Pardubiček na Zámeček. V jízdních řádech městské hromadné dopravy tak dojde k řadě změn.

AŽ DO OHRAZENIC
Trolejbusová linka 13 bude nově jezdit přes Trnovou až do Ohrazenic, kde vystřídá autobusovou linku číslo 6, která bude přesměrována do Rosic. Tam ale pojede jen každý druhý spoj, ostatní budou končit na zastávce Polabiny, Sluneční. „Spoj v 7.30 hodin v pracovní dny ze Starého Hradiště přes Ohrazenice do Polabin a dále na Duklu zůstane zachován,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Jitka Malinská.

Linka číslo 9 bude nově končit na Hlavním nádraží. Některé spoje linky 17 budou v pracovní dny obsluhovat i zastávku Globus, parkoviště – ze směru od centra města zde autobus zastaví v 10.50 hodin, v opačném směru v 10.01 a 11.32 hodin. „U linky 18 bude jeden pár spojů v pracovní dny zajíždět i na zastávku Doubravice, náměstí,“ řekla Malinská. Ze směru od Živanic na tuto zastávku přijede autobus v 7.16, z druhé strany ve 14.44 hodin.

Na druhé straně města je trolejbusová trať prodloužena ze zastávky Pardubičky, točna k Zámečku, kam pojede přibližně každý druhý spoj linky číslo 2 a každý spoj linky číslo 27. Linka číslo 2 ve špičce pracovního dne pojede nově v intervalu 10 minut, u linky 27 zůstává provoz pouze v pracovní dny, ale interval mezi spoji se změní na 30 minut.

PŘESTUP ZARUČEN
Linky 12 a 28 pojedou o víkendech ve směru do centra pouze do stanice Zámeček, kde bude zaručen přestup do trolejbusu linky 2. Majitelé Pardubické karty za přestup nic nezaplatí.

U linky 8 jsou upraveny odjezdy dvou spojů o víkendech, nově je odjezd ze zastávky Dubina, Dubinská 18.56 a 20.20 hodin. „Podvečerní spoj na lince 10 vedený v pracovní dny směr Cihelna, točna pojede nově ze zastávky Ostřešany, park v 19.22 hodin. Spoje linky 16 s odjezdy ze zastávky Hlavní nádraží v 19.25 hodin v pracovní dny a ve 20.20 hodin v sobotu, neděli a svátek budou prodlouženy do zastávky Dříteč a zpět. Na lince 24 dochází k posunutí odjezdů odpoledních spojů v pracovní dny směr Starý Mateřov/Čepí. Nově odjíždí od Hlavního nádraží ve 14.30 a 15.20 hodin,“ řekla Malinská.

Zároveň od neděle dochází i ke změně tarifních podmínek. Dosud platná padesátiprocentní sleva z jízdného pro další jízdu započatou do 45 minut od předchozího odbavení pomocí Pardubické karty zůstává v platnosti v pracovní dny. „O víkendech a svátcích bude s Pardubickou kartou každá druhá jízda do 45 minut od minulého odbavení zdarma. Tato sleva neplatí na linkách nočního provozu a nevztahuje se na jízdné zakoupené pro spolucestující,“ informovala Malinská.

Lenka Štěpánková, Jaroslav Praisler