Přinese výstavba a následný provoz nového obchodního domu na Višňovce zhoršení kvality života tamních obyvatel?
Právě na tuto otázku mohou odpovědět měření, která prováděli pracovníci Zdravotního ústavu z Hradce Králové na ulici S. K. Neumanna.
Zatím poslední měření se uskutečnilo začátkem září.

V bývalém areálu železničního vojska má vyrůst druhý obchodní dům Kaufland a podle projektu také zcela nové sídliště. O tom, jaký vliv na kvalitu života bude nové obchodní centrum mít, rozhodnou měření, která se už letos uskutečnila několikrát.
„Současná situace na ulici S. K. Neumanna je z hlediska platných hygienických limitů pro denní dobu splněna. Limitní hodnota je od šesti do dvaadvaceti hodin stanovena na sedmdesát decibelů. Zde bylo naměřeno o něco méně,“ konstatoval Jiří Hejna ze Zdravotního ústavu.

8500 aut denně!

„Cílem těchto měření je zjistit současný stav a úroveň hluku, aby bylo po dokončení stavby a zahájení provozu možno data porovnat a zjistit, jakým způsobem se případně zhoršila. Celkový počet projíždějících vozidel po S. K. Neumanna byl přes den asi 8500 aut,“ vysvětlil Jiří Hejna.

Nyní v areálu pokračují demolice bývalých skladištních hal mezi nově vzniklým kruhovým objezdem až ke křižovatce s ulicí Pichlova. Kromě Kauflandu s přilehlým parkovištěm se také chystá výstavba bytových domů.

„Bytová výstavba by se měla zahájit právě v blízkosti křižovatky ulic S. K. Neumanna a Pichlovy. Prodejna Kauflandu by měla zase vyrůst v blízkosti kruhového objezdu,“ prozradil vedoucí stavebního odboru pardubického magistrátu Jiří Vopršal.