1850 vzniklo pardubické okresní hejtmanství, v té době zvané „podkrajský úřad“
1878 se narodil PhDr. Milan Hodža, v letech 1935-38 čs. ministerský předseda, čestný občan Pardubic
1888 se narodil Jan Rychter, kovoprůmyslník, zakladatel a čelný funkcionář mnoha spolků v Holicích
1888 se narodil v Bukovce Josef Krátký, od roku 1946 býv. předseda Okresního národního výboru v Pardubicích
1889 se narodil Viktor Štěpánek, profesor pardubické reálky, poté 1934-35 profesor gymnázia v Pardubicích
1891 se narodil v Rosicích n. Lab. Břetislav Kohoušek, bankovní ředitel fy Resch v Pardubicích
1895 se narodil Alois Kysela, vedoucí filiálky firmy Baťa v Pardubicích
1896 byla založena Okresní spořitelna v Holicích
1903 se narodil doc. JUDr. Bohumil Nýdl, 1930-32 okresní soudce v Pardubicích
1921 se narodil MUDr. Svatopluk Stuchlík, od roku 1954 primář psychiatrie pardubické nemocnice
1932 zemřel v Pardubicích Antonín Hušek, výrobce vah na Bílém náměstí
1939 zemřel MUDr. Heřman Nutz, pardubický odborný lékař kožních a pohlavních nemocí
1949 byl zřízen Okresní národní výbor v Holicích
1973 zemřel v Pardubicích bohdanečský rodák Miloslav Kejla, nadaný bohdanečský malíř-samouk
1975 zemřel v rodných Pardubicích JUDr. Josef Stanislav Weger, právník, šéf stavební firmy V. Nekvasil, publicista a spisovatel
1991 se ve VČD v Pardubicích uskutečnil zápis do první veřejné taneční školy
1993 přesídlila pardubická pošta Pardubice 3 ze Sakařovy ulice do nově upravených prostor Na drážce v areálu „Galanta“
1999 zemřel v rodných Holicích Jiří Platenka, český fotograf a umělec, nositel titulu ASČF (Autor svazu českých fotografů).