Centra duševního zdraví poskytují služby založené na převážně terénní práci multidisciplinárního zdravotně-sociálního týmu, který minimálně polovinu času tráví v přirozeném prostředí lidí s duševním onemocněním.

Reforma psychiatrie

„Jedná se o zásadní průlom v reformě psychiatrie. Zaměstnanci centra začnou dojíždět za svými klienty do jejich domácího prostředí a pomáhat jim začlenit se do běžného života, například i při jednání s úřady, školou či s hledáním zaměstnání. Cílem je, aby pacienti nemuseli být hospitalizováni a mohli při léčbě pobývat doma, fungovat maximálně samostatně a zároveň zůstali aktivně zapojeni ve společnosti,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Cílovou skupinou center jsou pacienti s vážným duševním onemocněním, zejména s těžkým průběhem schizofrenie či bipolární afektivní poruchou. Jde o skupinu lidí, kteří jsou nejvíce ohroženi vyloučením z běžné společnosti. V současné době tráví většinu své léčby za zdmi ústavů a ne v bezpečí svých domovů, což jim mnohdy znemožňuje běžné fungování ve společnosti a následné uzdravení.

Pardubické Centrum duševního zdraví bude provozovat spolek Péče o duševní zdraví, jenž lidem s duševním onemocněním pomáhá už více než dvacet let. V týmu bude psychiatr, psycholog, zdravotní sestra, sociální pracovník a peer konzultant – člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.

Komplexní péče

„O tento systém péče usilovala naše organizace dlouhodobě. Naši sociální pracovníci standardně poskytovali služby v terénu, avšak neměli možnost s sebou vzít i zdravotníka, a tak nemohla být péče komplexní. Naše vize terénních multidisciplinárních týmů se konečně stávají hmatatelnými,“ popsal ředitel Péče o duševní zdraví Petr Hejzlar.

Centrum bude sídlit na stejné adrese jako nyní Péče o duševní zdraví, tedy v Bělehradské ulici. Rekonstrukce objektu vyjde asi na 3,5 milionu korun. Kraj i město na ni přispěje shodně částkou 1,5 milionu korun. „Jedná se o dotaci na vybudování ordinace psychiatra a klinického psychologa a zázemí pro služby denní péče a o zázemí pro zdravotní sestry působící ve vlastním prostředí pacienta,“ uvedl krajský radní pro sociální péči Pavel Šotola.

Po dobu 18 měsíců bude moci spolek čerpat dotaci na provoz centra až ve výši 14,9 milionu korun z Evropského sociálního fondu.

200 klientů ročně

„Pardubické Centrum duševního zdraví by mělo každoročně pomoci zhruba 200 klientům a jejich rodinám. Přinese intenzivní péči v terénu, včasný záchyt krizí, prevenci hospitalizací a sociálně nežádoucích jevů a podporu klientů při návratu domů,“ řekl náměstek primátora pro sociální politiku Jakub Rychtecký.