Stavba centrálního urgentního příjmu v areálu Pardubické nemocnice je v oblasti zdravotnictví maximální prioritou. „Jedná se jednoznačně o největší investici kraje za více než 1,6 miliardy korun. Přesto, že příjemcem dotace musí být jako investor nemocnice, Pardubický kraj stavbu plně financuje,“ sdělil náměstek hejtmana pro investice Roman Línek.

Doposud nemocnice utratila 33 milionů korun. „Objekt bude umístěn v blízkosti stávající budovy tzv. velkých chirurgických oborů a budovy radiodiagnostického oddělení s přímou bezbariérovou návazností na oddělení úrazové chirurgie, oddělení cévní a plastické chirurgie a neurochirurgické oddělení,“ informovala náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

Nový pavilon by měl být hotový do konce roku 2023. Cílem nemocnice je zkvalitnit a zrychlit proces poskytované zdravotní péče, především tím, že vše bude na jednom místě. V osmipodlažní budově urgentního příjmu se budou nacházet například lůžka ARO a JIP, chirurgie, dětská nebo cévní chirurgie či neurochirurgie. Dále potom ortopedie, traumatologie, kardiologie. Chybět nebudou ani centrální operační sály. V přízemí bude akutní příjem emergency, vyšetřovny a ambulance a na střeše budovy heliport.

Nyní stavbaři chystají pilotáž základů stavby. „V polovině října se na stavbě postupně objeví tři jeřáby, s jejich pomocí začne růst betonový skelet stavby. Počítáme, že zhruba hotový bude počátkem léta příštího roku,“ upřesnil Línek. Na počátky stavby navíc projektanty stavby překvapily potíže. Stavbaři při demolicích totiž narazili v podloží na dvě studny, které sice nemají archeologický význam, ale budou s nimi muset počítat při pilotáži.

Nemocnice plánuje, že nová budova příjmu odbaví pacienty pro spádovou oblast 260 tisíc obyvatel pro základní a specializovanou péči a přibližně 520 tisíc obyvatel pro superspecializovanou péči.