V průběhu minulého roku se v kraji ubytovalo více než 463 tisíce hostů, z toho 64 tisíce návštěvníků přijely ze zahraničí. Právě s množstvím hostů ubytovaných v hotelech a penzionech ČSÚ počítá, nemapuje ale turisty, kteří do kraje přijeli pouze na jednodenní výlet.

„Počet hostů v Pardubickém kraji meziročně klesl o 1 procento, přitom v celé České republice se počet hostů oproti roku 2017 zvýšil o 6,4 procenta,“ uvedla Hedvika Fialová z Krajské správy ČSÚ v Pardubicích.

Nejvíce z nich zamířilo tradičně do Hlavního města Prahy, oblíbený je i Jihomoravský a Jihočeský kraj.
Pardubický kraj si ale naopak vedl vcelku dobře ve srovnání, které zjišťovalo, jak dlouho hosté na hotelech zůstávají. V průměru zůstávají turisté ubytovaní 2,8 nocí, což řadí Pardubický kraj na páté místo.

„V prvním až čtvrtém čtvrtletí roku 2018 přijelo do Pardubického kraje nejvíce zahraničních hostů ze Slovenska, z Německa a z Polska. V úhrnu tvořili hosté z těchto tří zemí 61,3 procenta všech zahraničních hostů ubytovaných v kraji, následovali hosté z Nizozemí, Francie a Ukrajiny,“ upřesnila Fialová.

Data však nepracují s turisty, kteří do regionu přijeli jen na jeden den. Sčítají pouze hosty, kteří se v kraji ubytovali.

„Pardubický kraj má nejmenší počet lůžek v celé České republice. Ostatní kraje jsou větší a mají vyšší lůžkovou kapacitu, to se do těchto dat promítá. Jsou zde navíc započítána pouze větší ubytovací zařízení, ale už ne malé penzionky a privátky, kterých máme velké množství,“ vysvětlila ředitelka Destinační společnosti Východní Čechy Alena Horáková.

Ukázkovým příkladem jsou Pardubice, kde se po výstavbě hotelu volá dlouhodobě.

„V Pardubicích máme mnoho zajímavých akcí, na něž přijíždějí tisíce návštěvníků, kvůli nedostatku hotelů se však jezdí ubytovat například do Královéhradeckého kraje,“ dala příklad Horáková. Velké množství turistů tedy jezdí i Pardubického kraje, mnohdy se však nemají kde ubytovat.

„Návštěvnost památek, turistických cílů a akcí má vzrůstový charakter. Navíc se u nás zlepšují služby pro turisty a ti odjíždějí z návštěv kraje spokojení, což je pro mě nejdůležitější,“ konstatoval náměstek hejtmana René Živný.

„Nejvíce turisty láká okolí Králického Sněžníku, kde v poslední době vzniklo mnoho nových ubytovacích kapacit. Dále je pro ně atraktivní také Litomyšl nebo oblast Sečské přehrady, kde máme dvě velká kongresová centra,“ vyjmenovala Horáková nejoblíbenější destinace mezi turisty.