Je mezi nimi sedmnáct politických stan a sedm politických hnutí. Jak uvedl Cyril Štangl z krajského oddělení vnitřních věcí, všech čtyřiadvacet uskupení bylo řádně zaregistrováno, krajský úřad Pardubického kraje nevydal žádné rozhodnutí o odmítnutí některé kandidátní listiny a ani nemusel přistoupit k vyškrtnutí kandidáta na kandidátní listině.   (buk)