Několikaměsíční uzavírka ulice Teplého trápí nejen obyvatele pardubického sídliště Dukla.

Rekonstrukce teď komplikuje dopravu

Rekonstrukce této důležité dopravní tepny komplikuje dopravu i obslužnost firem sídlících v této lokalitě, nicméně je nutná.

„Jako starostu a hlavně obyvatele našeho obvodu mě dlouhá uzavírka také trápí, ale musíme si uvědomit, že modernizace této ulice je nutná a že její výsledek nám život v obvodu naopak zpříjemní," říká starosta Městského obvodu Pardubice V Jiří Hájek a dodává: „Dobrou zprávou je, že celý projekt se podařilo zkrátit o celých čtrnáct dnů a navíc se nám podařilo s investorem domluvit, že už v pondělí 4. listopadu otevře oproti původnímu plánu další úsek – tentokrát mezi Lexovou a Rožkovou ulicí."
Investorem modernizace je Pardubický kraj, který opravu ulice Teplého realizuje z větší části z evropských dotací. Na projektu se ve třech etapách pracuje už od července letošního roku.

„Modernizovány jsou kryty vozovek včetně odvodnění a sanací podkladních vrstev," upřesňuje starosta Hájek.
Městský obvod Pardubice V pak zadal projektovou dokumentaci na opravu chodníků v úseku od Rožkovy ulice až po křižovatku s ulicí Jana Palacha a na doporučení starosty obvodu Jiřího Hájka se tato investice spojila s modernizací silnice tak, aby nebylo nutné v ulici provádět stavební práce dvakrát po sobě.

Kdy bude ulice opravena celá?

„V celém úseku by se opravená ulice Teplého měla otevřít v neděli 17. listopadu kolem osmnácté hodiny," sděluje starosta pátého městského obvodu Jiří Hájek.