Letos poprvé byla v rámci Pardubického kraje předána ocenění na místní úrovni. Stalo se tak 1. června v Přelouči zásluhou zdejšího Rodinného centra Kubíček, které stálo za celou akcí od nominací až po slavnostní vyhlášení. Na něm měl své zastoupení i Pardubický kraj. Náměstek hejtmana Roman Línek převzal nad aktivitou rodinného centra záštitu a osobně předal certifikáty oceněným.

„Kraj Síť mateřských center v regionu systematicky podporuje a např. projektem Rodinné pasy se snaží v rámci svých možnosti rodiny podporovat všeobecně. Nicméně rodinná politika je polem, na kterém je smysluplná a žádoucí aktivita rodin samotných. A proto jsem velmi rád, že mateřská centra fungují, mají bohatou náplň činnosti a nezapomínají ani na ty, kteří jim v jejich práci pomáhají. Přeloučské předávání certifikátů je toho příjemným důkazem,“ uvedl Roman Línek, který všem oceněným předal i pozornost od Pardubického kraje.

Kampaň Společnost přátelská rodině vyhlásila Síť mateřských center poprvé v roce 2004 s cílem oceňovat ty, kteří podporují rodiny prostřednictvím nabídky bezbariérového prostředí, rodinných slev nebo snahou o zachování zdravého životního prostředí. V roce 2007 byla kampaň rozšířena o nový cíl – ohodnotit i ty, kteří nabídky rodinám nespojují s cílem získat klienta či zákazníka, ale pomáhají spontánně a přirozeně. Ocenění jsou předávána v místních, krajských a celorepublikových kolech. V rámci toho přeloučského bylo na zisk certifikátu nominováno celkem 17 subjektů, z nichž porota vybrala 9, které je skutečně získali.

Je možné, že některé z nich uspějí i v kole krajském, které se uskuteční na podzim letošního roku v Chrudimi.


Certifikát Společnost přátelská rodině v Přelouči získali:

Václav Luňák st., Stavební podnik Přelouč, s.r.o.
Městská knihovna Přelouč, vedoucí Lýdie Válková
Základní umělecká škola Přelouč, ředitelka Jana Bednářová
Junák – svaz skautů a skautek, vedoucí oddílu Lukáš Spurný
Klub maminek a dětí Sluníčko, vedoucí Ilona Kubová
Oddělení sociálně právní ochrany dětí, vedoucí Šárka Junasová
Základní škola Smetanova, ředitel František Jelínek
Zdeněk Šrek, osobní asistent žáka Radima Navrátila

Ondřej Tušl