„Je to kámen, do kterého je vytesán obrys kříže. Tyto kameny se stavěly v místech, kde došlo k vraždě či neštěstí. Součástí středověkého práva bylo vytesání a vztyčení kameného smírčího kříže, byla to vlastně součást trestu. Někdy mohly sloužit také jako upomínka na morovou epidemii,“ vysvětlil správce muzejních sbírek města Matěj Pešta. Právě on kámen hledá. Byl na něj upozorněn vlastivědným badatelem Jiřím Rejlem. Dle karty získané od Společnosti pro výzkum kamenných křížů se kříž nachází na území města. Bližší lokalita však není na kartě uvedena. „Z nepříliš kvalitní fotografie na kartě je patrné, že kámen byl ještě v roce 2010 umístěn v některém lese u Přelouče, či možná i na Přeloučsku, což je

poměrně velké území,“ dodal Matěj Pešta. Kámen má podobu téměř komolého kuželu s výrazným Kristovým monogramem (IHS) a jménem – snad Michal Cakir, nápis není z fotografie zcela čitelný. Správce sbírek Matěj Pešta prosí občany, pokud na tento kámen někdy narazí, aby informaci o jeho umístění sdělili na mail muzeum@kicmp či telefon 731 697 085.