Výstavbou lávky se zvýší bezpečnost dopravy na komunikaci propojující městské části Svítkov a Rosice. Lávka je významná pro obyvatele západní části Pardubic, dojíždějící za prací do průmyslové zóny v Semtíně či ve Starých Čívicích. „Trasu přes rosický most a přes Rosice využívá ale také mnoho motoristů z jiných částí města, kteří se tak snaží v dopravní špičce vyhnout frekventovanému úseku na silnici I/37 u Parama. Výstavba lávky přispěje jak k většímu bezpečí cyklistů, tak plynulejšímu průjezdu automobilů po silničním mostě,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát. „Lávka odvede pěší a cyklisty z úzkého, ale silně frekventovaného mostu, na který jsou automobily vpouštěny kyvadlově semafory. Při přejezdu se pak často setkávají v protisměru s cyklisty či chodci, kteří nestačí most během světelného signálu opustit, což vede ke kolizním situacím. Až bude lávka hotova, cyklisté a pěší už do kontaktu s automobily nepřijdou, neopustí cyklostezku,“ dodal primátor.

Lávka bude napojena na levém břehu Labe na již existující cyklostezku od Svítkova, na pravém břehu pak na stávající cyklostezku vedoucí podél pravého břehu Labe směrem na Rosice a Polabiny. Ocelobetonová stavba pro pěší a cyklisty vyroste vedle silničního mostu. Dlouhá bude 114,9 metru a široká 3,5 metru. Její výstavba přispěje nejen ke zvýšení bezpečnosti dopravy, ale i k rozšíření a zatraktivnění ekologické dopravy ve městě. V budoucnu by od ní mohla vést další cyklostezka podél břehu slepého ramena, tzv. Starého Labe, na úroveň Školního náměstí v Rosicích, kde by slepé rameno přemostila další lávka směrem do Rosic.

Ilustrační foto.
Jakub Rychtecký: Nedobrovolná dobrovolnost rodičů. Plaga jako pštros