V sále Jana Kašpara, slavného českého aviatika, se koná beseda o staviteli železnic Janu Pernerovi. „Přednáškou Ladislava Maixnera si připomeneme kulatá výročí narození i úmrtí Jana Pernera," uvedl jednatel pořádajícího Klubu přátel Pardubicka Jan Řeháček.

„Tato akce je součástí cyklu Hovory o Pardubicku. Koná se v přízemí staré reálky na Komenského náměstí. Vstup je zdarma," prohlásil Jan Řeháček.