Zakládají tak černé skládky, které obsahují posekanou trávu, listí, ořezané větve ři zeminu. Především u skládek složených převážně z posekané trávy dochází k procesu zahnívání a následnému zápachu.

„Pokud občan neoprávněně založí skládku odpadu nebo odkládá odpad mimo vyhrazená místa, může mu úřad udělit pokutu až do výše 50 000 korun,“ upozorňuje starosta Martin Staněk. Černé skládky město odstraňuje na vlastní náklady.

Sezemice nabízí pro své občany bezplatné odložení bio odpadu na sběrném dvoře v areálu Labská firma Flor s.r.o. (provozní doba pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hodin). „Naši občasné si také mohou objednat pravidelný svoz bioodpadu, který si zajistí na městském úřadu. Také dvakrát do roka probíhá jarní a podzimní svoz ze zahrad, kdy město přistavuje zdarma kontejnery, do kterých mohou občané dát svůj bioodpad,“ upřesnil starosta.