„Když stát převáděl financování sociálních služeb na kraje, bylo nám garantováno, že se jedná pouze o změnu mechanismu, kdy kraje nebudou muset na sociální služby nijak doplácet. Bohužel se opět dostáváme do situace, kdy dotace na sociální služby ze státního rozpočtu nepokrývá potřeby sítě v kraji,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Kraje se na financování sociálních služeb podílejí každoročně. „Výpadky ve financování ze strany státu nejsou schopny sanovat, neboť se jedná o desítky až stovky milionů korun, a to podle velikosti jednotlivých krajů,“ konstatovala mluvčí kraje Zuzana Nováková.

Chybí peníze na platy

Ve státní dotaci chybí peníze na navýšení platů a příplatků schválené vládou. „V konkurenci různých obchodních řetězců a firem automobilního průmyslu se jen těžce udržuje kvalitní personál v sociálních službách. V roce 2017 se nebezpečně přiblížil úplný kolaps hrozícím hromadným odchodem pracovníků ze sociálních služeb za adekvátním výdělkem jinde. Naštěstí došlo na poslední chvíli k navýšení platů a situace se v roce 2018 téměř normalizovala,“ popsal ředitel Sociálních služeb Lanškroun a předseda krajské Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Milan Minář.

Hrozí rušení služeb

Za fyzicky i psychicky náročnou práci stále nemají pracovníci v sociálních službách dost vysoký plat. „Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné, aby ve státním rozpočtu byla schválena odpovídající částka pro zajištění řádného fungování sítě sociálních služeb a nemusely se rušit poskytované terénní služby a zavírat lůžková oddělení pobytových služeb právě z důvodu nedostatku personálu,“ dodal Minář.

Pardubický kraj už vzhledem k nedostatku peněz pozastavil rozvoj sítě sociálních služeb na rok 2020.

„V letošním roce nám účelová dotace na sociální služby ze státního rozpočtu nepokrývá potřeby kraje. Výše dotace nezohledňuje navýšení platů a zvláštních příplatků schválené vládou a dále nepokrývá výpadek financování některých služeb sociální prevence z evropských zdrojů. Zároveň chybí finance na rozvoj služeb pro seniory, osoby s autismem i osoby s duševním onemocněním. Lze také předpokládat nárůst poptávky po terénních službách sociální péče v souvislosti s navýšením příspěvku na péči ve III. a IV. stupni,“ konstatoval radní pro sociální péči Pavel Šotola.

Kapacity se budou rozvíjet pouze u služeb s vysokou prioritou a potřebností a u služeb, které převezmou kapacitu po zrušené sociální službě jiného poskytovatele.

Ještě nižší dotace

Dalších 8 milionů korun muselo na sociální služby neplánovaně vyčlenit i město Pardubice. „Zvýšení platů v sociálních službách nás bude ročně stát o 11 milionů korun více. Místo toho, aby byla dotace navýšena, byla snížena o 8 milionů korun. To je pro náš rozpočet nepříjemná záležitost,“ poznamenal náměstek primátora Jan Mazuch (ODS).

Jde tedy pouze o pokrytí meziročního propadu, částka nezahrnuje peníze na nárůst mezd. „Zaměstnance v sociálních službách bychom měli nabírat, budeme je potřebovat čím dál víc, ale důsledkem nepřidělování peněz od státu to vypadá, že je budeme spíše ztrácet,“ řekl radní Vít Ulrych (KPP).

Dvě miliardy

Poslanecká sněmovna ve čtvrtek schválila usnesení, které ukládá Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu financí, aby v termínu do 7. června předložila návrh k dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 ve výši dvě miliardy korun. Předložil ho klub KDU-ČSL v čele s pardubickým poslancem Markem Výborným.

Na čtvrtečním zasedání pardubického zastupitelstva byl poslanec Martin Kolovratník (ANO) vyzván, aby uvedl, jak ve sněmovně hlasoval, a svou volbu vysvětlil.

„Usnesení bylo více, výsledkem je kombinace jednotlivých návrhů. Klíčový z mého pohledu byl ten poslední, který nemluví jen o 7. červnu, ale také o úterku 4. června, kdy má paní Maláčová přesně říct termín, kdy peníze budou poslány. Pro byl z hnutí ANO jeden, což jsem byl já,“ řekl Kolovratník.

Vysloužil si za to uznání svých kolegů napříč politickým spektrem. Z přehledu hlasování ovšem jasně vyplývá, že Kolovratník stejně jako celé ANO původní návrh Výborného nepodpořil. Jako jediný z hnutí zvedl ruku až pro zmíněné závěrečné usnesení, které žádá ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, aby na schůzi Poslanecké sněmovny v úterý 4. června informovala o datu, kdy odešle potřebné finanční prostředky na dokrytí financování sociálních služeb v roce 2019 na kraje. V tu chvíli už byl Výborného návrh schválen.