V krajském městě přibude dvacet kontejnerů na sběr elektroopadu.

Speciální box

Červené kontejnery, které se v ulicích objeví během dubna a května, jsou určené na drobný elektroodpad a také na baterie, pro něž mají speciální box.

Informoval o tom vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic Miroslav Míča. „Rozmístěním červených kontejnerů na území města chceme snížit podíl elektroodpadu ve směsném odpadu. Nyní v něm často končí baterie, mobilní telefony, kalkulačky nebo rádia, které tam ale nepatří,“ konstatoval Miroslav Míča.

Kontejnery budou rozmístěny ve všech městských obvodech. Většinou to bude na místech, kde už stojí kontejnery na jiný tříděný odpad.
Vyvážet se budou jednou měsíčně. Pokud se ukáže, že kontejnery nestačí, budou dodány další.

Přibyly kontejnery

Obyvatelé krajského města si na recyklování zvykli. Například v minulém roce vytřídili 801 tun plastů, 780 tun skla, 103 tun nebezpečných odpadů a 1689 tun bioodpadu. Od minulého měsíce ve městě přibyly kontejnery na textil, do kterých lidé uložili 125 tun oblečení.