Nový most, který nahradil mostní provizorium ze čtyřicátých let, je jedním z největších v Pardubickém kraji a má přispět k postupnému splavňování Labe až do Pardubic. Náklady na jeho stavbu činí 258 milionů korun.

„Částku ze 77 % financuje Státní fond dopravní infrastruktury a zbývající část hradí Pardubický kraj,“ přiblížil Jan Bukovský. Mostovka široká 14 metrů nese dvoupruhovou komunikaci i oboustranné chodníky pro pěší a cyklisty.