Město Pardubice podpořilo projekt Mít oči k vidění, který se u dětí zaměřuje na prevenci v oblasti zraku. Dotaci ve výši 800 000 Kč schválilo zastupitelstvo. „Projekt Mít oči k vidění je zaměřený na včasnou zrakovou prevenci u předškolních dětí. Screening však podstupují nejen děti, které nově do školky nastoupí, ale také ty, které jsou v posledním ročníku. Letos tímto preventivním vyšetřením v našich školkách zdarma projde se souhlasem rodičů 2000 dětí. Výhodou je, že se tak děje přímo na půdě školek,“ přiblížil náměstek primátora zodpovědný za školství a zdravotnictví Jakub Rychtecký. Město spolupracuje s organizací Prozrak.

Nejbližší screeningový den  společnosti Prozrak bude v sobotu 16. 3. 2024  na očním oddělení pardubické          nemocnice. Na tento termín se objednává od pondělí 4. 3. od 17.00 do 19.00 hodin na telefonním čísle 777 656 037.
Více na www.prozrak.cz.

Tento typ prevence mohou využít i děti, které do mateřské školky nechodí, a to v rámci screeningových dnů Prozraku, které proběhnou v pardubické nemocnici. V tomto případě se počítá se zhruba 200 dětmi.

„Každá koruna investovaná do včasného záchytu zrakových vad u dětí v předškolním věku se vyplatí, protože se daří řadu očních vad odstranit včasnou léčbou a tréninkem zraku na základě následné odborné péče,“ řekl Rychtecký. Zastupitelé tomuto projektu schválili dotaci ve výši 498 600 korun.

V areálu pardubické nemocnice se otevřel nový supermoderní pavilon. Centrální urgentní příjem za 2,4 miliardy korun má 11 operačních sálů, 250 lůžek, operačního robota, ARO, chirurgickou kliniku, ortopedii i neurochirurgii
Nový pavilon Pardubické nemocnice je otevřen, nahlédněte dovnitř

Právě kvalitní následná péče je zajištěna ve spolupráci s Prozrakem a pardubickou nemocnicí. Radnice pomohla se vznikem a vybavením Centra integrované péče pro děti s poruchami binokulárního vidění v areálu nemocnice. Děti zde mohou využít služeb odborného zdravotnického personálu, tedy ortoptistky a navíc speciálního pedagoga tyflopeda. S pomocí speciálních přístrojů a formou hravých činností provádí „reedukaci“ zraku. Děti intenzivně cvičí tupozraké oko.

S použitím tiskové zprávy.