Nejvíce baterií, 48 procent ze všech, které byly odevzdány k recyklaci, pocházela ze sběrných nádob v obchodech. Zhruba třetina byla odevzdána ve veřejných sběrných místech v městských a obecních úřadech, ve sběrných dvorech a do červených venkovních kontejnerů. Velkou pochvalu zaslouží i školy zapojené do vzdělávacího programu Recyklohraní, ve kterých vytřídili 15 % baterií.

Během loňského roku přibližně o 15 procent celorepublikově narostla spotřeba baterií. „Vidíme, že lidé v době koronovirové krize baterie více využívají. I jejich sběr roste, ale stále zde máme rezervy, vždyť na recyklaci stále míří jen slabá polovina baterií, které se dostanou do oběhu, “ říká Kateřina Vránková z neziskové společnosti ECOBAT.

V přepočtu tak každý obyvatel Pardubického kraje vytřídil čtyři tužkové baterie. Mezi regiony je dle statistik ECOBATu nejúspěšnější Kraj Vysočina, kde připadá 11 tužkových baterií na obyvatele. Za nimi následují Hlavní město Praha, Jihomoravský kraj a Středočeský kraj v přepočtu s devíti vytříděnými bateriemi na obyvatele. Na opačném konci žebříčku je právě kraj Pardubický a Moravskoslezský kraj se třemi bateriemi.