Ve městě perníku se tento týden uskuteční druhý ročník Národního týdne manželství.

První akcí bude beseda s Ladislavem Traxlerem na téma Lze krizím a rozpadům manželství účinně předcházet? Bude se konat ve čtvrtek ve dvacet hodin v historické klubovně Evropského spolkového domu na Pernštýnském náměstí. Na tuto akci, kam je vstup zdarma, je však třeba dopředu si rezervovat místa na mobilním telefonu 739 345 638. Na toto číslo lze poslat i SMS zprávu s textem PRIJMENI_NTM_POCET.

„Zájemci pak obratem obdrží odpověď o rezervaci,“ poznamenal koordinátor Národního týdne manželství v Pardubicích Stanislav Lanc.

„Tou druhou akcí bude lampionový průvod manželských nebo snoubeneckých párů, rodičů s dětmi i široké veřejnosti, který je na programu 14. února od 17.30 hodin. Průvod začne před Východočeským divadlem a povede přes třídu Míru až k vstupnímu vestibulu AFI Paláce,“ řekl Stanislav Lanc.

„Dva manželské páry ze všech přítomných, jejichž manželství trvá nejdéle a které to doloží na místě oddacím listem nebo jiným průkazným způsobem, dostanou jako vzpomínku na letošní týden manželství velké perníkové srdce. Perníkovou chaloupku získá snoubenecký pár, který bude nejblíže dni své připravované svatby a doloží to svatebním oznámením. Nebude–li takový pár, tak potom ten, který je sezdaný nejkratší dobu a doloží to oddacím listem,“ prohlásil pardubický koordinátor.

Součástí akce bude i anketa, které se můžete zúčastnit i vy! Stačí odpovědět na několik otázek.

„Otázky se týkají toho, jestli se čtenáři domnívají, že ekonomická krize může postihnout do té doby dobře fungující manželství, co je třeba pro dobře fungující manželství, kolik času týdně člověk věnuje svému partnerovi a jestli existuje nějaký recept na úspěšné manželství,“ podotkl Stanislav Lanc.

„Všechny vyplněné otázky budou předány ke slosování o ceny. To se odehraje přímo v AFI Paláci v neděli mezi osmnáctou a devatenáctou hodinou,“ upřesnil koordinátor týdne manželství