Východočeské divadlo už třináct let uvádí cyklus scénických čtení INprojekty - Malé inscenační projekty světových novinek. Jeho jednotlivé díly představují současné dramatické texty, které se přímo dotýkají aktuálních problémů světa, v němž žijeme.

Posledním INprojektem stávající divadelní sezóny bude dramatizace reportážní prózy Válka nemá ženskou tvář bělorusko-ukrajinské investigativní novinářky a kritičky Lukašenkova diktátorského režimu Světlany Alexijevičové.

„Autorka tento román hlasů, jak bývá specifický literární žánr Alexijevičové označován, sestavila z výpovědí stovek žen, které se zúčastnily Velké vlastenecké války. Zprvu cenzurovaná kniha s výrazným protiválečným apelem vyšla poprvé v polovině 80. let minulého století, na začátku třetího tisíciletí ji dnes už mezinárodně uznávaná držitelka Nobelovy ceny za literaturu přepracovala a doplnila o dosud neuveřejněné výpovědi,“ řekla dramaturgyně cyklu Anna Zindulková Hlaváčková.

Dramatizaci původně nedivadelního textu připravily herečka Východočeského divadla Kristýna Hulcová a absolventka oboru režie na Katedře alternativního a loutkového divadla pražské DAMU Eliška Říhová, která se následně ujala i režie. „Válka nemá ženskou tvář je knihou plnou silných obrazů. Například: člověk si veze na trakaři kus ruky, kterou našel v masovém hrobě, velitel kuchařce prostřílí hrnce, nebo ženy, které si na spaní nasazují náušnice. Myslím, že to vše by mohlo být základem plnohodnotné inscenace. Přišlo mi klíčové, že jsou to rozhovory s ženami, a ne válečná či historická analýza. Právě proto, že Alexijevičová poskytuje naprosto neotřelý pohled na válku, považuji za důležité přenést dojem z té knihy do divadla,“ vysvětlila Eliška Říhová, proč kývla na spolupráci s Východočeským divadlem.

V připravovaném divadelním útvaru na pomezí instalace, scénického čtení a inscenace budou účinkovat herečky Ludmila Mecerodová, Kristýna Hulcová a Karolína Šafránková, které doplní i jeden mladý muž – hostující Štěpán Pospíšil. „Ženy, které v knize promlouvají, dost často mluví o tom, že ve válce žily mužský život nebo že si přály, aby se staly muži. Ve chvíli, kdy budeme mít k dispozici i mužský hlas, můžeme téma obsáhnout daleko hlouběji a zároveň se od žen dostat k člověku jako takovému – k člověku ve válce,“ vysvětlila režisérka Eliška Říhová.

Součástí premiéry, která se uskuteční v pondělí 20. března od 19 hodin na Malé scéně ve dvoře v Pardubicích, bude také diskuse s tvůrčím i hereckým týmem a překladatelem, novinářem a komentátorem Liborem Dvořákem.