S potěšením vnímám slova náměstka hejtmana Jana Tichého ve snaze bránit krajské silnice před náporem přetěžovaných nákladních vozidel pomocí stacionárních automatických vážních systémů.

První krok k nápravě nešvaru

Po letech přehlížení tohoto problému se tak snad konečně dočkáme prvního kroku k nápravě nešvaru, který významně přesahuje rámec Pardubického kraje.

Stacionární vážní systémy by především neměly chybět na hraničních přechodech s Polskou republikou, a to jak na výstupu z republiky, tak na jejím
vstupu.

Pro zvýšení efektivity je nutné zabezpečit, aby stejné mechanizmy fungovaly i v jiných krajích, a to z důvodu nemožnosti se vyhnout kontrolám hmotnosti na jiném hraničním přechodu.

Nutno však podotknout, že stacionární vážní systémy nejsou samy o sobě všelékem na zdevastované silnice v kraji.
Jejich umístěním na nejfrekventovanější místa dojde zcela určitě k alespoň částečnému vytvoření objízdných tras některých dopravců.

S ohledem na skutečnost, že frekventovaná místa jsou především na silnicích prvních tříd, budou tyto objízdné trasy vedeny po silnicích tříd nižších. Tedy po komunikacích, které přímo spadají do správy kraje. Z tohoto důvodu musí být automaticky zajištěna i kontrola těchto silnic, a to s pomocí mobilních vážních systémů, které mají tu velkou výhodu, že mohou flexibilně reagovat na změnu objízdných tras.

V této souvislosti stojí za zmínku i plánovaná anketa Krajského úřadu Pardubického kraje. Je zřejmé, že pan Tichý stále neopustil myšlenku miliardového zadlužení na rekonstrukci krajských silnic. V zásadě nemám nic proti anketám, ani proti kroku dalšího zadlužení kraje, ale je zapotřebí zajistit, aby veřejnost, která bude zřejmě rozhodovat o tak významné investici kraje (děkujeme za rozvoj myšlenky přímé demokracie), měla veškeré dostupné informace. Jde zejména o názory dopravních a ekonomických odborníků, kteří jasně sdělí občanům kraje veškerá pozitiva, ale i negativa.

V neposlední řadě je potřeba ze strany krajského úřadu seznámit občany s celkovou koncepcí silniční přepravy v kraji. S tím je úzce spojena záležitost výše zmiňovaných vážních systémů.

Nemá nyní smysl zadlužovat kraj

Nemá smysl nyní zadlužovat kraj na rekonstrukci silnic, jestliže koncepce dopravy nebude akceptovat mechanizmy kontroly nákladních vozidel, nezajistí kontroly případných objízdných tras a nebude tvrdě postihovat „hříšníky“.

Bez těchto opatření se může velmi lehce stát, že po rekonstrukci „dvojek a trojek“ se na ně vrhnou další a další kamiony a namísto očekávané finanční úspory bude kraj řešit mimo splátek úvěru další potřebu investice do opětovně zničených komunikací.

Miroslav Drobný, krajský tajemník Věcí veřejných